• da
    • en
    • ku
    • ar
0
Heading Goes here

SMA WR STP 12000TL Dis/ESS/RS485/BT /MFR/Sunclix

65.092,50 (DKK)

SMA WR STP 12000TL Dis/ESS/RS485/BT /MFR/Sunclix

65.092,50 (DKK)
Total 65.092,50 (dkk)

God Ledelse

Enhver god ledelse har en forpligtelse overfor sine ansatte og sig selv, for at sørge for god ledelse bliver praktiseret på alle niveauer af virksomheden. God ledelse omhandler ikke blot om hvordan ledelse skal foregå, men også hvordan den individuelle leder griber hver opgave an, og hvordan man lever op til de ansattes forventninger.

God ledelse er vigtig for alle i organisationen, og den påvirker alle på arbejdspladsen, både igennem arbejdsprocesserne og arbejdsmiljøet.
Det er af denne årsag, at vi i Solenergi Danmark A/S vælger at gøre dette håndgribeligt i form af denne erklæring, så alle i og omkring organisationen kan se hvad vi står for, og hvorfor vi handler som vi gør.

På det personlige niveau, skal den enkelte leder tage ansvar for virksomheden, medarbejdere samt sine egne handlinger, og være i stand til at stå ved dette i alle situationer. Lederen skal kunne tage fanen, og gå forrest som rollemodel – og også give plads til andre, når situationen påkræver det.

Den gode leder udviser en høj loyalitet overfor sine medarbejdere, og støtter dem når det er nødvendigt. Dette hænger i høj grad sammen med, at lederen til alle tider altid gør sit, for at holde et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. En stor del af god ledelse hos Solenergi Danmark A/S er, at man behandler alle med respekt, og holder en god tone i den daglige kommunikation.

Der lægges stor vægt på, at arbejdsopgaver delegeres til medarbejdere med de rigtige kompetencer. Hvis hvis der opstår tvivl omkring udførslen af en eller flere opgaver, står den gode leder bag sine medarbejdere fagligt, og assisterer efter bedste evne.

God ledelse handler også i stor grad om at være god til at lytte, men også at kunne formidle informationer på kvalificeret niveau både internt og eksternt i organisationen. Når der gives ris og ros til medarbejdere, lægges der høj vægt på at dette gøres konstruktivt.

Venligst hilsen
Ledelsen
Solenergi Danmark A/S This is how he dealt with all the obstacles on the way to https://writemyessay4me.org/ write my paper for me success the most terrible thing for an ielts candidate is confusion